Cellar Jazz Band

Hyvän mielen jazzia moni­puo­lisiin tilaisuuksiin

Musa­kel­larin oma trio, Cellar Jazz Band soittaa tun­nel­mal­lista, perin­teistä hyvän mielen jazzia.

Vanhan ajan klu­bi­mainen tun­nelma syntyy let­keillä bos­sanova melo­dioilla säke­nöivän Pau­liina Hintsasen tul­kit­semana. CJB:n musiikki sopii tun­nelman nos­tat­ta­jaksi monen­laisiin tilai­suuksiin, esi­mer­kiksi syn­ty­mä­päi­ville, kesä­juhliin, ravin­tolaan tai yri­tysten tilaisuuksiin.

Kiin­nos­tuitko?
Ota roh­keasti yhteyttä, niin ker­romme mie­lel­lämme lisää.